Een dienst voor gezinszorg is een voorziening die bij de gezinnen de volgende ondersteuning in het huishouden kan aanbieden:

  • persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz.);
  • hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, enz.);
  • psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, enz.);
  • in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis.

Optioneel kan een dienst voor gezinszorg een aanvullende thuiszorg ook klusjeshulp en oppashulp organiseren, al dan niet in samenwerking met andere diensten.

Zij bieden voornamelijk huishoudelijk hulp aan zorgbehoevende gezinnen en ouderen. Ook persoonsverzorgende taken zijn een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de diensten voor gezinszorg. De hulp is bedoeld als ondersteuning voor de mantelzorg en moet de zelfredzaamheid van de zorgbehoevende stimuleren.

De diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Op dit moment hebben 79 openbare diensten een erkenning als dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg waarvan 9 diensten gezinszorg onder een OCMW-vereniging van publiek recht (= 58 verschillende lokale besturen), een intergemeentelijk samenwerkingsverband (5 lokale besturen), 68 OCMW’s (waaronder 6 contractuele samenwerkingen – waardoor er nog 8 lokale besturen meer betrokken zijn) en één EVA. In totaal bieden 146 lokale besturen gezinszorg aan – al dan niet in een ruimer samenwerkingsverband.

De laatste jaren zijn verschillende openbare diensten voor gezinszorg overgegaan naar schaalvergroting en werken samen. Dit houdt een hele reeks voordelen, zoals meer subsidiëring voor omkadering, personeel dat beter ingevuld kan worden, sneller inspelen op nieuwe tendensen en nieuwe regelgeving.

Ondersteuning

Links