Geschenkbonnen zijn meer dan ooit in trek. Voor velen is zo’n bon een handig alternatief voor een moeizame of haastige zoektocht naar hét geknipte cadeau. Een gemeentelijke geschenkbon die bruikbaar is bij meerdere lokale handelaars biedt immers heel wat voordelen!

Gemeentebesturen en handelaarsverenigingen die deze gemeentelijke geschenkbonnen lanceren willen in de eerste plaats de lokale handel stimuleren. De koopkracht van de inwoners wordt zo in de gemeente gehouden, wat leidt tot meer tewerkstelling en toegevoegde waarde. In middelgrote gemeenten spreekt men toch al snel van een jaarlijkse omzet van enkele honderdduizenden euro’s! Die extra zuurstof is heel welkom in tijden van een sterk veranderend detailhandelslandschap waarbij de lokale handel onder druk staat.

Gemeentelijke geschenkbonnen bestaan in velerlei vormen en formules. Tussen de eenvoudigste papieren bon en een volledig digitale variant met verschillende webapplicaties bestaat er een hele waaier aan mogelijkheden.

Toch is het opletten geblazen. Ondanks de grote omzet van sommige bonnen is succes allesbehalve een garantie. Zijn genoeg handelaars bereid om de bonnen te aanvaarden? Is de gekozen technologie genoeg ingebed? Wordt er voldoende promotie gemaakt? Want onbekend is onbemind. Even goed bieden zich heel wat uitdagingen aan als de verkoop wel vlot loopt. Zonder een automatische verwerking loopt de arbeidskost al snel hoog op.

Het staat buiten kijf dat de gemeentelijke cadeaucheques een sterk instrument kunnen zijn in een detailhandelsbeleid. Daarom namen einde 2013, begin 2014 de Regionale Overlegtafels Economie de gemeentelijke geschenkbonnen onder de loep, onder de titel ‘Gemeentelijke cadeaucheques van A tot Z’. Download hier de presentatie.

De brochure 'Gemeentelijke cadeaucheques' vormt de neerslag van deze ronde en vat op een beknopte en handige manier de presentaties en vragenrondes van de 6 sessies samen

voorbeelden:

Geschenkbon Bornem

Geschenkbon Peer

Geschenkbon Mol

Geschenkbon Beveren