pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg
Provider image

Door diversiteit op te nemen in de gedragscode van het personeel, of door een antidiscriminatieclausule te laten ondertekenen, maak je duidelijk dat alle collega's en inwoners van de gemeente gelijk moeten behandeld worden.

Categorie

  • Personeelsbeleid
  • Antidiscriminatie en -racisme

Doelen

Ervoor zorgen dat het gemeentepersoneel de collega's en burgers gelijk behandelt

Doelgroep

Medewerkers van de stad of gemeente

 

Succesfactoren

Bespreek de gedragscode of antidiscriminatieclausule ook bij de aanwerving van nieuwe medewerkers. Zo is het meer dan enkel een formaliteit, maar een expliciet aandachtspunt.

Deze praktijk in

Antwerpen

Een gedragscode beschrijft welk gedrag je wel en niet tolereert van medewerkers. In Antwerpen is diversiteit één van de vijf gemeenschappelijke waarden in de gedragscode naast kostenbewustzijn, klantgerichtheid, samenwerken en integriteit.

Uittreksel uit de gedragscode:

Diversiteit: De mensen met wie we in Antwerpen te maken hebben – collega’s, burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, bezoekers – verschillen op tal van vlakken: leeftijd, geslacht, afkomst, taal, religie, cultuur, seksuele geaardheid, opleiding, burgerlijke staat, inkomen. We respecteren al die verschillen en we gaan met ieder individu professioneel om.

Wat betekent dat in de praktijk?

  • We zetten onze vooroordelen opzij.
  • We behandelen iedereen gelijk, volgens de objectieve criteria die er gelden voor de zaken waarvoor we verantwoordelijk zijn.
  • We hebben respect voor de mening en eigenheid van anderen. We waarderen andermans werk, inzicht en ervaring. Waar liggen de grenzen en wat is erover? Discriminatie is verboden. Elke inbreuk op iemands individuele waardigheid is verboden. Binnen het kader van ons werk zijn ongewenste seksuele toespelingen en gedragingen verboden.

Gent

Als onderdeel van het Gentse Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme geeft de stad bij de aanwerving van nieuwe medewerkers wat achtergrond bij de ondertekening van de antidiscriminatieclausule. 

Beleidsdomeinen

Personeelsbeleid

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.