Korte omschrijving

De stad Mechelen, de gemeente Bonheiden en Fluvius piloteren met geconnecteerde openbare verlichting op het fietspad langs de N15. Dat is het resultaat van een co-creatief traject binnen het project Nachtraven. Daarin gaven jongeren tussen de 16 en de 26 jaar aan dat veilig op stap gaan gepaard gaat met goede openbare verlichting. De energiezuinige, slimme ledlampen werken zelflerend en houden rekening met de fuifkalender van De Loods en De Club en het aantal fietsers op het traject

Aanleiding en doelstelling

Het project kadert binnen de ruimer project “Nachtraven” waarbij, in dialoog met jongeren, slimme oplossingen gezocht worden in het bestrijden van het onveiligheidsgevoel of elke vorm van intimidatie bij het uitgaansleven.

Mechelen ontving met “Nachtraven” de Slim in de Stad-prijs 2017. Het project werd nadien in een tweetal deelprojecten opgedeeld, waarbij de impact van verlichting vervolg kreeg binnen de VLAIO call City of Things. Is partnership met Bonheiden en Fluvius en met de deskundige ondersteuning van IMEC werd een pilot opgestart waarbij een fietstraject langs de fuifsite “Transit M” tussen Mechelen en Bonheiden via Slimme OV wordt aangestuurd. Het slim onderzoeken van de aansturing van de verlichting obv data en tegelijk het mogelijk maken van data-ontsluiting staat binnen deze POC centraal.

Bij de afbakening van de POC en het evalueren van de impact op de eindgebruiker werd steeds in cocreatie gedaan met de jongeren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Imec LivingLab tools en experten

Betrokken partners

Gemeenten Mechelen en Bonheiden: coördinatie (Mechelen) en bewaken van de finaliteit van de use-case, ter beschikking stellen van experimenteerruimte en expertise (openbaar domein, mobiliteit, preventie, jeugd)

Fluvius: technische expertise, implementatie en als beheerder OV infrastructuur

IMEC: ondersteunende partner via creditsysteem in de VLAIO call (cocreatiesessie, pre- en postmeting impact, technisch advies iz sensoren en data verzameling en ontsluiting)

Telenet (aanbesteding geen projectpartner): IoT platform als POC voor de verkenning van de mogelijkheden ifv datastreamin

Budget en subsidiëring

Subsidie van VLAIO via de call City of Things 2018

Totaal budget € 232.419

Timing

Opstart 30/10/2018 als startdatum en 30/4/2020 einddatum

Hindernissen & tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen.

Voldoende tijd voorzien om de uiteenlopende belangen van de verschillende stakeholders samen te brengen. Blijf trouw aan de use-case en de impact die je wil hebben op de leefbaarheid van je stad/gemeente

Sterktes van het project

Het project kreeg van VLAIO voldoende flexibiliteit in timing en budget (verdeling binnen de vooropgestelde budgetlijnen).

Qhelix in de praktijk: Betrokkenheid van burgers (jongeren), bedrijfsleven (Telent, Fluvius, Signco), kennisinstelling en overheid (beleidsdomein overschrijdende diensten van Mechelen en Bonheiden)

Meer info

Contactpersoon: Mieke Van Cauwenberghe, innovatiemanager stad Mechelen, mieke.vancauwenberghe@mechelen.be