VVSG-traject voor sterk sociaal werk in OCMW’s

Sterk sociaal werk in een OCMW ... hoe kijken maatschappelijk werkers hier zelf naar? Hoe kan de VVSG sterk sociaal werk in de context van OCMW’s ondersteunen?

De G50, dat zijn vijftig maatschappelijk werkers die met hun beide voeten in de OCMW-praktijk staan. Samen staan ze stil bij de eigenheid en uitdagingen van sociaal werk in de context van OCMW’s. Op basis hiervan zet de VVSG samen met de G50 concrete werksporen uit. Zo wil de VVSG sterk sociaal werk in de OCMW’s mee ondersteunen.

Over de werksporen

Momenteel staan vier werksporen in de startblokken.

Innovatielab

Wat als een sociale dienst wordt geconfronteerd met een probleemstelling die om een vernieuwende oplossing vraagt? Of wat doe je met een prematuur idee dat om verdere uitwerking vraagt? Met zo’n vragen zou je dan het innovatielab bij de VVSG kunnen contacteren. We stellen een team samen van mensen uit diverse disciplines die samen met jou een antwoord vormgeven.

Kafka-brigade

Sociale diensten verzetten bergen administratie. Een groep mensen gaat op basis van cases aan de slag om overtollige administratie weg te snijden, zowel op het lokale als op het bovenlokale niveau.

Het OCMW in sociale hogescholen

OCMW’s hebben sterke maatschappelijk werkers nodig. We willen de praktijk van het OCMW-werk meer aan bod laten komen in de opleidingen om zo toekomstige maatschappelijk werkers te prikkelen.

De stem van de maatschappelijk werker in de VVSG

We gaan op zoek naar manieren om de stem van sociaal werk meer mee te nemen in de VVSG.

Sociaalwerkconferentie

De sociaalwerkconferentie bracht in 2018 sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die bij het sociaal werk betrokken is samen. Ze formuleerden wat een sterk sociaal werk in de toekomst nodig heeft.Uit de conferentie kwamen 5 krachtlijnen voor sterk sociaal werk naar voor.

  • Verbindend werken
  • Laagdrempelig en nabij werken
  • Politiserend werken
  • Generalistisch werken
  • Procesmatig werken

Deze krachtlijnen vormen een leidraad om de VVSG-ondersteuning naar maatschappelijk werkers in OCMW's vorm te geven.

Lees meer over de sociaalwerkconferentie

Verhalen voor en door maatschappelijk werkers

De website https://www.ocmw-verhalen.be/ bundelt verhalen van maatschappelijk werkers over hun dagelijkse praktijk. Een oproep om zelf je verhaal te delen of te leren hoe collega's hun handelingsruimte invullen. Een heleboel literatuur- en vormingsrtips helpen je om complexe beslissingen te nemen die eigen zijn aan het sociaal werk. Meer info bij info@ocmw-verhalen.be of  0494 94 95 36.