2021Lokaal05-estafette_Tess Minnens.png
Provider image

Tess Minnens, gemeenteraadsvoorzitter in Deinze, kreeg het estafettestokje van de Lummense schepen Romi Soors, om een vragenlijstje à la Proust te beantwoorden. Aan het eind geeft zij het door aan een andere lokale politicus, van een andere partij en ver van Deinze

Wat betekent het gemeenteraadsvoorzitterschap voor jou? Ik mag het debat over de toekomst van onze stad leiden. Een voorrecht. Als democraat is het een plezier om alle stemmen op evenwaardige wijze aan bod te laten komen. Ik probeer het ook met een kwinkslag te doen, met humor en vertrouwen bereik je meer.

Wat was je eerste politieke daad (in de ruimste betekenis)? Dat moet de leerlingenraad in de basisschool geweest zijn. Of toen ik de leerkracht in het zesde leerjaar uitdaagde voor een politieke discussie over onze economie.

Kom je uit een politiek nest? Uit een maatschappelijk geëngageerde familie. Mijn tante en grootvader waren ook politiek actief. Thuis heb ik geleerd om voor je ideeën en voor anderen op te komen. Ondertussen kan ik geen vergadering volgen zonder mijn mening te geven.

Wat zie je als je grootste prestatie? Ik heb al straatstenen mogen verleggen en zo de wereld voor enkelen verbeterd, maar ik ben vooral fier dat ik andere jonge mensen kan aanzetten om zich politiek te engageren en hun stem te durven gebruiken.

Neem je dit ambt mee naar huis? Ja, te veel eigenlijk. Ik moet kunnen ventileren en mijn gedachten al pratend ordenen. Zo ontstaan er ook vaak ideeën, als ik thuis op mijn gemak ben.

Heb je vrienden in de politiek? Zonder twijfel heb ik echt heel goede vrienden in de politiek. Samen dingen meemaken schept een band. Politiek kun je van mening verschillen, maar respect en de wil om het beleid en de wereld te veranderen vormen een goede basis voor sterke vriendschappen.

Met wie overleg je het eerst als je een belangrijke politieke beslissing moet nemen? Dat hangt van de beslissing af, maar ik heb een paar mensen bij wie ik te rade ga, mijn ouders en familie maar ook andere politici van jong tot oud. Voor lokale beslissingen heb ik een goede band met onze schepenen en voorzitter. Ik bel snel om iets af te stemmen.

Wat vind je zelf je meest uitgesproken positieve eigenschap? Ik heb een sterk gevoel voor rechtvaardigheid.

Welke eigenschap bij jezelf betreur je het meest? Hmm, mijn ongeduld. Ik wil soms sneller gaan dan goed is voor me.

Welke eigenschap waardeer je het meest bij een oppositielid? Dat het erkent dat iedereen zich met de beste intenties engageert. Als je dat in je achterhoofd houdt, verlopen de debatten veel respectvoller.

Met welke historische figuur identificeer je je het meest? Daar heb ik nooit over nagedacht en ik kan niet meteen iemand bedenken.

Wie zijn je huidige helden? Ik heb niet echt helden, ik kijk niet op of neer. De manier waarop iemand als Michelle Obama haar functie vervulde, vind ik inspirerend, net als mijn tante Lynda als schepen. Voor mij is iedereen die zich zinvol inzet een beetje heldhaftig.

Waar zou je nu het liefste zijn? Aan een zwembad in La Palma, op de Canarische Eilanden. Mijn schoonbroer komt daar vandaan en het is een prachtige plek om tot rust te komen.

Welk woord of welke zin gebruik je te vaak? Volgens mij ‘Goh’, volgens mijn ouders ‘Ma vent toch’, volgens mijn man ‘Weet ge wel hoe druk ik het heb?’. Een combinatie van de drie?

Wat koester je het meest? Gewoon, een terrasje met vrienden. Ik doe het ook anders te weinig, maar nu merk ik dat ik die momenten met vriendinnen en vrienden echt mis.

Wat is volgens jou de diepste ellende? Het leed van een ander zien en er niets aan kunnen doen. Zeker bij dieren, daar kan ik echt niet tegen.

Wat is je favoriete bezigheid? Bezig zijn buiten, met onze paarden of in de tuin.

Ga je nog af en toe op café in de gemeente? Te weinig eigenlijk, maar nu we zoveel thuis hebben gezeten, zal ik minder snel de reflex hebben om ‘een avondje thuis te zitten’.

Wat is je motto? Hard werken, en het komt wel? Geen idee of je dat in enkele woorden kan omschrijven.

Aan wie geef je de estafettestok door? Aan Nathalie van Baren, gemeenteraadslid in Antwerpen. Ik kreeg hem van een jonge vrouw met talent, dan geef ik hem ook graag door aan een jonge vrouw met talent. Dat mag al eens in de kijker gezet worden, toch?

 

Voor Lokaal 05 | 2021