Een belangrijk uitgangspunt in het cultureel-erfgoedbeleid dat de afgelopen decennia werd ontwikkeld door de Vlaamse overheid, is de complementariteit met andere bestuursniveaus. Naast Vlaanderen, spelen de steden en gemeenten van oudsher een belangrijke rol in de zorg voor het erfgoed. Als eigenaars van belangrijke collecties, maar ook als inrichtende macht, oprichter of beheerder van de meeste collectiebeherende organisaties in Vlaanderen zijn ze hoofdaandeelhouders met een grote verantwoordelijkheid en aanzienlijke budgetten. Tevens investeren ze in kennis en expertise, initiatieven, verenigingen en vrijwilligers die zich inzetten voor cultureel-erfgoedwerking. Het cultureel erfgoeddecreet regelt de wijze waarop de steden en gemeenten en de Vlaamse GemeenschapsCommissie betrokken worden bij de uitvoering van dit decreet.