2021. Een nieuw jaar. Deze keer maken de klassieke goede voornemens plaats voor de wens om in 2021 eindelijk te kunnen ontsnappen aan de noodlottige toestand waarin de coronacrisis ons een jaar geleden gestort heeft. We hopen dat na een breed uitgerolde vaccinatiecampagne onze samenleving weer kan opbloeien. 

Dat de lokale economie snel aantrekt, dat we opnieuw een bruisend cultureel leven hebben, dat we weer op een menselijke manier zorg kunnen verlenen. Vandaag, bij de start van het nieuwe jaar, zijn we daar nog niet. Ook de volgende maanden moeten we zware inspanningen blijven leveren om de besmettingscijfers in de hand te houden. Ook de vaccinatiecampagne zal van de lokale besturen zowel op logistiek als op communicatief vlak zware inspanningen vergen.

2020 heeft nog eens het belang van de lokale besturen in Vlaanderen in de verf gezet. Wanneer zaken voortdurend evolueren en snel handelen aangewezen is, blijken de lokale besturen dat beter aan te kunnen dan de nationale overheden. Handhaving van coronamaatregelen, contact- en bronopsporing, hulpverlening, de organisatie van kinderopvang, het zijn maar een paar voorbeelden waarop er lokaal snel en adequaat geschakeld is. Door het optreden van de lokale besturen is onze samenleving niet ontwricht geraakt.

In deze editie van Lokaal vindt u een keur aan voorbeelden van de sterktes van het lokale bestuur: integraal lokaal veiligheidsbeleid uitwerken, inzetten op armoedebestrijding, bouwen aan duurzaamheid of het ondersteunen van de lokale economie zijn topprioriteiten waarvan vele lokale besturen werk maken. Het zijn stuk voor stuk beleidsdomeinen waarvoor lokale besturen het verschil kunnen maken en de kwaliteit van onze samenleving kunnen versterken.

De conclusies van burgemeesters Mien Van Olmen en Veerle Geerinckx over het lokale veiligheidsbeleid spreken boekdelen: in tegenstelling tot de justitiële aanpak van centrale overheden kunnen gemeenten inzetten op een snel optreden op maat, het beperken van maatschappelijke neveneffecten én ze kunnen nagaan of er bij de dader onderliggende problemen bestaan die samen met hulpverlening en sociale diensten kunnen worden behandeld.

De laatste weken duikt – mee ingegeven door het optreden van de verschillende overheden tijdens de coronacrisis – de vraag naar de kerntaken van de overheid weer almaar meer op. Een adequaat antwoord op deze vraag vinden we niet door een abstracte discussie over welke taken of rollen dé overheid moet opnemen. Een beter antwoord is resoluut op subsidiariteit in te zetten en het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat deze keuzes te laten maken.

 

Kris Snijkers is algemeen directeur van de VVSG
Voor Lokaal 01 | 2021