Energieprestatiecontract stad Geel

Het project heeft invloed op de volgende thema's:

Water  |   Materialen  |  Energie  |  Beleid  |  Duurzaamheid

Korte beschrijving:

In samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf worden energiebesparende projecten (circa 1.7 miljoen euro) gerealiseerd via de ESCO-firma Engie, waarbij de nominatieve energiebesparing gegarandeerd wordt door de opdrachtnemer middels een bonus/malus systeem en waarbij de installaties ook 12 jaar lang in een onderhoudscontract onderhouden worden.

Reden van het project:

Stad Geel heeft zich tot doel gesteld een trekker te zijn op het vlak van groene energie en energiebesparingen

Praktische info

 • Startdatum: 1 januari 2019
 • Investeringsbedrag: >250.000 euro
 • Financieringskanaal: Eigen middelen 
 • Aanwerving: Geen

 

 • Gemeente: Geel
 • Contactpersoon: Jens Maes
 • E-mailadres: jens.maes@geel.be
 • Website: 

Betrokken diensten binnen de gemeente:

Vlaams Energiebedrijf en Engie Cofely
 

Samenwerking met andere lokale besturen:

IOK

Externe partners:

 • Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Engie Cofely tal van onderaannemers van de opdrachtnemer Engie Cofely

Succesfactoren

 • Gegarandeerde energiebesparingen in aardgas- en elektriciteitsverbruik
 • Realisatie van tal van energiebesparende investeringen in het gebouwenpatrimonium

Valkuilen

 • Het doorgeven van onderhoudstaken van eigen mensen naar de ESCO, wat een mentaliteitsshift en vertrouwen in elkaar vergt
 • Verborgen meerverbruik energie via de gebruikers van de accomodatie

Uitdagingen

Het project vergt een andere mentaliteit en zienswijze op hoe gebouwonderhoud aangepakt en gerealiseerd wordt