Korte uitleg

IGO is een betrouwbare partner voor de lokale besturen en hun inwoners, een sociale werkgever en een vitale kracht achter de ontwikkeling van de streek. Om dit te realiseren

  • werkt IGO met en voor de lokale besturen van het arrondissement Leuven
  • biedt IGO kansen aan mensen, met aandacht voor kwetsbare groepen
  • zet IGO in op dienstverlening die economische, sociale en ecologische meerwaarde creëert en zo de levenskwaliteit van de inwoners verhoogt.

IGO is een professionele organisatie die kwaliteit, integriteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel draagt. IGO biedt dienstverlening aan die zij ontwikkelt op vraag van lokale besturen. IGO bouwt aan een motiverend werkklimaat met aandacht voor resultaat van de organisatie en groei van haar medewerkers. IGO zet in op werkbaar werk en geeft kwetsbare groepen kansen. Zo helpt IGO lokale besturen hun sociale functie waar te maken.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Energiehuis IGO zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

 

  •  Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030 waarvan 25 fossielvrije renovaties
  • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)

Concreet voorziet Energiehuis IGO volgende ondersteuning:

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over energie- en klimaatthema’s met lokale besturen vanuit de rol van IGO div als Energiehuis IGO en samenwerking met de lokale intergemeentelijke woonprojecten (IGS) en andere partners. Zo bieden wij de Mijnverbouwlening aan, geven info over Mijnverbouwpremie, stellen energiescanners ter beschikking, …
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake renovatie enerzijds en hernieuwbare energie (PV projecten) anderzijds