Korte uitleg

Energent cvba is een coöperatieve vennootschap die burgers verenigt in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Daarvoor trekt de coöperatie de nodige financiële middelen aan.

Geld van vennoten wordt geïnvesteerd in hernieuwbare-energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten.

Contactgegevens 

  • website: www.energent.be
  • telefoon: 0493 08 44 41
  • e-mail: info@energent.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Energent zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

  • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030
  • 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
  • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

 

Concreet voorziet Energent de volgende ondersteuning: 

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over energiebesparende renovatie en cooperatieve energieprojecten met lokale besturen
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake behalen CO2 reductie
  • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende groepsaankoop energiereducerende maatregelen, productie hernieuwbare energie.