foto-bemalingswater.jpg
Provider image

In tijden van droogte springen bronbemalingen bij werven die grondwater lozen in de riool sterk in het oog. Gemeenten krijgen daarover veel vragen van hun inwoners. Gemeenten, rioolbeheerders, drinkwatermaatschappijen, burgerinitiatieven en de bouwsector nemen daarom meer en meer initiatieven om bronbemalingen meer duurzaam te maken. 

De Vlaamse wetgeving reikt daartoe het kader aan. De eerste stap is steeds het zoveel als mogelijk vermijden van bemaling en inzetten op retourbemaling. Bij retourbemaling wordt het water dichtbij de bemaling opnieuw in de bodem geïnfiltreerd. 
Een tweede stap is hergebruik van bemalingswater. Daartoe ontstaan meer en meer nieuwe initiatieven. Het hergebruik kan nooit een doel op zich zijn en de bemaling kan nooit aangepast worden in functie van het hergebruik. Belangrijk is ook dat bemalingswater geen drinkwater is. De kwaliteit is niet gecontroleerd. 

Als er toch bemalingswater moet  geloosd worden gebeurt dit in eerste instantie op een gracht of waterloop en pas in laatste instantie op de riolering. 

De VMM maakte een state of the art overzicht van de verschillende bepalingen op haar website: https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/. Hierin staat ook informatie over hoe kan ingeschat en opgevolgd worden of er niet teveel bemaald wordt. Ook op de website van DOV Vlaanderen vindt u veel informatie: https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen

Provincie Antwerpen organiseerde recent een webinar over lokaal droogtebeleid, waarbij bemalingswater ook aan bod kwam. De presentaties kan u hier terugvinden.

Meer en meer gemeenten zetten in op duurzamer bemalen met hun vergunningverlening en het toezicht hierop. Verschillende gemeenten verplichten werven reeds om bemalingswater ter beschikking te stellen voor de buurt. Dit kan eenvoudig voor huishoudelijk gebruik. Ook burgerinitiatieven zetten hierop in. Voor grotere verbruikers (bijvoorbeeld groendiensten, brandweer, landbouwers, … ) kan dit, maar is de vergunningsregeling en heffingsregeling nog een belemmering. Het zou goed zijn dat de regelgeving daarin wordt vereenvoudigd. 

Externe linken
https://stad.gent/nl/groen-milieu/omgaan-met-water/hergebruik-van-opgepompt-grondwater-bij-bouwwerven
https://www.gentsmilieufront.be/actueel/watr/item/949-actie-gmf-levert-bemalingswater-in-wondelgem

https://www.kampenhout.be/bronbemalingen
https://www.bouwkroniek.be/article/leuvense-bomen-krijgen-water-dankzij-besix-bouwwerf.34026
https://www.rtv.be/artikels/mechelen-gebruikt-grondwater-werven-tegen-droogte-a83633 
https://www.roeselare.be/nieuws/stad-roeselare-stelt-droogteplan-voor-met-maatregelen-om-duurzaam-en-spaarzaam-met-water-om
https://www.vilt.be/water-van-bouwwerf-in-wevelgem-beschikbaar-voor-boeren 

https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/
https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen
https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus#Bemalingen 
https://www.ovam.be/technische-richtlijn-grondwaterhandelingen-beheer-van-bodemverontreiniging
https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/water-lozen/lozen-van-bemalingswater
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/regiowerking/studiedagen/webinar-lokaal-droogtebeleid.html
https://www.vlario.be/lokaal-bestuur/bronbemaling/ 
https://www.aquaflanders.be/standpunten-en-publicaties/duurzaam-waterbeheer/duurzame-bronbemaling-bij-werven

http://opensource.brussels/
https://www.werfwater.be/