Een sterke economie en maatschappelijk welzijn steunen op een degelijke, veerkrachtige infrastructuur. Internet voor iedereen, onderzoek en ontwikkeling en een duurzame industrie zijn belangrijke actieterreinen van deze doelstelling. Zowel publieke als private investeringen zijn nodig om de noodzakelijke ecologische transitie in de industrie te realiseren, maar ook om iedereen toegang te geven tot kwalitatieve infrastructuur, diensten en basisgoederen. Lokale besturen staan in Vlaanderen in voor ongeveer de helft van de overheidsinvesteringen in infrastructuur. Ze spelen dan ook een belangrijke rol in de voorziening en het onderhoud van infrastructuur voor mobiliteit, energie, ICT, onderwijs, sport, cultuur, gezondheidszorg, (sociale) huisvesting, riolering, industrie, enz. Naast investeringen, is een slimme organisatie en verbinding van deze infrastructuur onontbeerlijk om vooruitgang te boeken op andere SDG’s.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 9?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.