Deze doelstelling streeft naar voedselzekerheid en het uitroeien van honger en ondervoeding wereldwijd. Tegelijk richt ze zich op het bevorderen van duurzame landbouw die aandacht heeft voor de natuur en het klimaat om zo tot een wereldwijde transitie naar agro-ecologische voedselsystemen te komen. Het lokale niveau speelt een belangrijke rol, zowel in het verzekeren van toegang tot betaalbare en gezonde voeding voor iedereen als in het ondersteunen van duurzame, kleinschalige en creatieve landbouw. Lokale besturen hebben heel wat troeven in handen om de korte keten te versterken: ze kunnen een goede verbinding faciliteren tussen de steden als afzetmarkt en lokale producenten uit de omringende plattelandsgemeenten. Dat vergroot de toegang tot betaalbare en gezonde voeding voor stedelingen en geeft lokale (landbouw-)producenten een eerlijk loon. Rond thema’s als stadslandbouw, korte keten, fair trade en voedselverlies kunnen diverse en zeer brede samenwerkingsverbanden met lokale actoren worden opgezet, zoals lokale (bio-)boeren, supermarkten, scholen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra, sociale economie, middenveldorganisaties, enz.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 2?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.