Ecosystemen op land zoals bossen, moerassen en gebergten dienen beschermd te worden, en hersteld indien reeds aangetast. Behoud van biodiversiteit is prioritair. Ook de strijd tegen landdegradatie en woestijnvorming verdient dringende aandacht. Het beleid voor natuur- en bosbeheer ligt voornamelijk op Vlaams niveau. Lokale besturen spelen hierin een belangrijke aanvullende rol, onder meer via de ‘regionale landschappen’ (RL) – samenwerkingsverbanden van minstens drie gemeenten die de handen in elkaar slaan om samen met lokale verenigingen werk te maken van natuur- en landschapsontwikkeling. De impact van lokale besturen op SDG 15 kan divers zijn, van het versterken van lokale flora en fauna tot het toetsen van bouwplannen op milieuschade en een lokaal bomenbeleid gericht op het behoud van bomen.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 15?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.