Deontologie in de zorgsector is een essentieel concept dat de ethische en morele verplichtingen van zorgverleners ten opzichte van hun patiënten en de samenleving in het algemeen belicht. Het verwijst naar de set van ethische principes en professionele normen die zorgprofessionals begeleiden bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van hun taken. Deze normen zijn ontworpen om de integriteit, vertrouwelijkheid, eerlijkheid en zorgvuldigheid van zorgverleners te waarborgen, terwijl ze tegelijkertijd het welzijn en de rechten van patiënten beschermen. Deontologie in de zorgsector speelt een cruciale rol bij het handhaven van de hoogste normen van ethiek en kwaliteit van zorg, en het bevordert het vertrouwen tussen zorgverleners en de gemeenschap die ze dienen.

Heb je een dilemma op de werkvloer?

De Reflectiekamer Zorg legt haar focus op het operationele niveau: Een medewerker volgt de afspraken niet, maar er is een schrijnend tekort aan personeel, een bewoner weigert te verhuizen maar bedreigt de medebewoners, … Deze en andere dilemma’s worden uitgepuurd volgens een vaste methodiek: we bekijken wat er in de weegschaal ligt, welke rechten en belangen er spelen, en komen zo tot de meest integere beslissing.

 

Beleidsinformatie Nieuw: Stappenplan deontologische code openbare woonzorg

VVSG ontwikkelde een stappenplan dat openbare woonzorgvoorzieningen inspireert en begeleidt bij de opmaak van een deontologische code, op maat van de eigen woonzorgvoorziening. Deze code geldt als aanvulling bij de deontologische code van het loka...

# Samenleving, gezin & welzijn
Lees meer