Op het moment dat deze editie van Lokaal in de bus valt, zitten we midden in een tweede – en zware – golf van coronabesmettingen. We zijn in de zomer nauwelijks op adem gekomen, en daar wordt iedereen alweer hard getroffen door deze crisis. In eerste instantie spreken we hier over een gezondheidscrisis. Maar, en dat toont deze tweede golf nog meer aan dan de eerste, deze crisis is veel meer dan dat.

Ze beukt hard in op de economische leefbaarheid van veel ondernemers, nu de horeca weer een aantal weken moet sluiten. De crisis duwt ook veel mensen in het isolement en de eenzaamheid, in het bijzonder nu de koude en donkere wintermaanden voor de deur staan. Heel wat mensen dreigen het perspectief op een positieve uitkomst te verliezen.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke riep na afloop van het Overlegcomité van 16 oktober de lokale besturen op de persconferentie op een nog grotere rol te spelen op het vlak van het welzijn van de mensen. De lokale besturen staan hier klaar voor. Ze hebben ook tijdens de eerste golf prioriteit gegeven aan het ondersteunen van hun inwoners, en dit op allerlei vlakken.

Het is positief dat de federale regering uitdrukkelijk het belang van de lokale besturen in de aanpak van deze crisis onderstreept. De lokale besturen hebben het verschil kunnen maken en ze zullen dat opnieuw doen. Wij vragen aan deze nieuwe federale regering in elk geval om de lokale besturen ook als echte partners in het beleid te beschouwen en op te nemen.

In deze editie van Lokaal kunt u een analyse lezen van het federale regeerakkoord. We hebben de tekst van het regeerakkoord naast ons memorandum van 2019 gelegd. We zien in het federale regeerakkoord zeker positieve punten voor de lokale besturen, denk maar aan de financiering van de lokale politie, het optrekken van de uitkeringen of de administratieve vereenvoudiging. Ook een jaarlijkse burgemeestersconferentie over de grote maatschappelijke uitdagingen kan de lokale bekommernissen dichter bij het federale beslissingsniveau brengen. Maar nogal wat voorstellen zijn nog vaag, andere voorstellen roepen dan weer vragen op. In elk geval staat de VVSG klaar om met de federale regering in overleg te gaan, in het belang van onze steden en gemeenten.

Kris Snijkers is algemeen directeur van de VVSG