Grond der Dingen.png
Provider image

Twee jaar lang verzamelden theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden ideeën van Mechelaars voor een betere stad. Binnen het project De Grond der Dingen kreeg elke inwoner één vierkante meter om samen de toekomstige stad vorm te geven. Over de voorstellen is met de Mechelaars onderhandeld en gediscussieerd, gewikt en gewogen. De stad Mechelen beloofde het project 20.000 m² grond om in 2021 een selectie van deze ideeën te realiseren.

Doelstelling

Aanleiding

De initiatiefnemers zijn Willy Thomas van het theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS en Sigrid Bosmans van het Museum Hof van Busleyden. Het theatergezelschap zocht een manier om mensen in de stad te activeren en te verbinden. In de opstartfase bleek de ploeg van het museum Hof Van Busleyden meteen geïnteresseerd. Zij zochten namelijk een manier om hun participatieve werking te verduurzamen. Het museum wilde burgerschap een plek geven in het licht van de geschiedenis. Zo groeide het idee om elke Mechelaar 1m² grond te laten ontwerpen in hun toekomstige stad. Dit resulteerde in een groots participatief project, uitgestrekt over 4 jaar.

Ideeën verzamelen

Elke Mechelaar krijgt dus 1 m² cadeau die hij/zij kan inzetten op 3 manieren: 

  1. Door een idee in te dienen waarmee men iets nieuws toevoegt
  2. Door iets te veranderen aan een bestaande plek in de publieke ruimte
  3. Door zich aan te sluiten bij bestaande projecten en mede-eigenaar te worden

De ideeën kunnen tussen 1 en 20.000 m² groot zijn. Voorstellen werden ingediend via de website, e-mail, telefoon of gewoon tijdens een gesprek in het park.

Gedurende vijftien weken wijdde men telkens één week toe aan een specifiek thema: wonen, werken, kunst, voedsel, inclusie, herdenken, milieu,... De ideeën voor de toekomst van de stad werden opengebroken via kunst, workshops en ontmoetingen. Er werden ontmoetingen georganiseerd in het park tussen experten, burgers en bestuurders van de stad om zo de ideeën te laten rijpen. In het park vind je de ‘parkbewoners’, kunstenaars die tijdelijk in het park verblijven en alles volgen wat er die week gebeurt. Ze nodigen Mechelaars uit voor een gesprek over de noden van de stad en geven de output van dit gesprek terug via een performance.

 Ideeën kiezen

Op deze manier werden er 206 ideeën verzameld over de toekomst van de stad. De meeste voorstellen hadden niet voldoende aan één vierkante meter. Er werd een onderhandeling van onderuit opgestart, onder leiding van Vormingsplus. Indieners gingen met elkaar in dialoog, ruilden hun vierkante meter of schonken ze aan elkaar. Zo bleven er 83 ideeën over. Meer info over de geselecteerde ideeën kan je hier vinden.

Benjamin Verdonck verbeeldt een tachtigtal voorstellen in kunstwerkjes in de tijdelijke expo 'The Neverending Park'. Om het park te kunnen betreden, ga je eerst langs een colosseum, waar auteur Joeri De Bruyn verhalen over de geschiedenis van de grond laat zien.

Ideeën uitvoeren

Uit de 83 ideeën destilleerde men 10 thema’s. Iedere week werd er één besproken. De betrokken schepen lichtte vooraf steeds zijn of haar beleid toe waarna burgers en beleid in debat gingen met elkaar. Welke ideeën overlappen met het lokale beleid en kan de stad mee helpen realiseren? Welke ideeën kunnen stad en burgers samen realiseren? Welke ideeën voeren het museum, het theatergezelschap en burgers uit? In overleg met Mechelaars en deskundigen kwamen ze tot een definitieve keuze van projecten die in 2021 ook daadwerkelijk gerealiseerd moet worden. De 20.000 m² staat alvast ter beschikking van de ideeën.

Betrokken partij

  • Initiatiefnemers zijn Willy Thomas, artistiek leider van het theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS en Sigrid Bosmans van het Museum Hof van Busleyden.
  • Kunstenaar Benjamin Verdonck verbeeldt een 80-tal voorstellen van burgers in kunstwerkjes, te bekijken in de tijdelijke expo The Neverending Park. Het park zelf is ontworpen door Decoratelier Jozef Wouters i.s.m. Barry Ahmad Talib. Auteur Joeri De Bruyn toont verhalen over de geschiedenis van de grond.
  • Een klankbordgroep met experts die nadenken over de betrokkenheid van een breed publiek, communicatie over het project, het maken van keuzes,…
  • Een klankbordgroep met ambtenaren die helpt de haalbaarheid en realiseerbaarheid van de ideeën. Zij kunnen immers goed inschatten wat er nodig is voor de ideeën.
  • Vormingsplus begeleidde de discussie en onderhandeling tussen bewoners om de 206 ideeën te reduceren tot 83.
  • Rechtstreeks contact met de burgemeester van Mechelen leverde 20.000 m² op. Een unieke opportuniteit die het idee ‘een vierkante meter grond voor elke Mechelaar’ onmiddellijk kracht bijzette.

Bereik

Het project gaat zo creatief en laagdrempelig mogelijk te werk via huisbezoeken en bezoeken aan wijken, dorpen, en markten met een caravan. Ze zochten contact met organisaties die werken met mensen die doorgaans moeilijker te mobiliseren zijn voor dergelijke projecten.

Tip

Het project wordt over 4 jaar uitgerold. Om vertrouwen op te bouwen, duurzame partnerschappen aan te gaan, te luisteren naar de vragen en noden,… moet je immers voldoende tijd nemen.

Praktisch

Extra leesvoer: