Op 27 september organiseerden we in het kader van 'Expeditie data' een webinar 'Datagedreven innoveren: lessen uit Nederland'.

In 2020 vergeleek een Nederlands onderzoeksteam in opdracht van A&O fonds Gemeenten 18 cases datagedreven werken van Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag was ‘Wat zijn beproefde innovatie-en leerstrategieën om dataprojecten in gemeenten succesvol uit te voeren?

Het onderzoek kende enkele typische invalshoeken:

- niet zozeer normerend (hoe moet je het doen), maar speurend naar de praktijk: hoe verlopen projecten datagedreven werken in Nederlandse gemeenten?

- Wat als je door de bril van innovatie kijkt naar het datagedreven werken? Tot welke interessante conclusies en bevindingen kom je dan? Omdat innoveren ook leren is, stond ook het thema leren centraal.

Tijdens dit webinar stonden we stil bij de geleerde lessen van deze projecten. We leerden over de diverse aanpakken om een dataproject op te starten, hierrond samen te werken, zowel binnen de organisatie als met de markt, te implementeren en op te schalen. We lieten ook de gemeente Enschede aan het woord, om de praktijk van een dataproject in Nederland dichterbij te halen.

Op het programma stond: (klik op de titel om de bijhorende presentatie te downloaden)

 • Inleiding en verwelkoming door Nathalie Dumarey, programmamanager innovatie en digitale transformatie van de VVSG
 • Waarom dit onderzoek?  Korte toelichting door Joost Groenestein van het A&O Fonds Gemeenten
 • Datagedreven innovatie in Nederlandse gemeenten 
  Toelichting van de resultaten van het onderzoek, Martin Jansen, strategisch adviseur digitale innovatie, gemeente Utrecht
 • Inspiratie uit Enschede: Monitor Veiligheid 
  Toelichting door Brechtje Munsterhuis, adviseur veiligheid gemeente Enschede
  Enschede begon in 2015 met datagedreven werken. Onder leiding van de CIO en de gemeentesecretaris werd er kleinschalig gestart, met twee pilots. Een van de thema’s voor die pilots werd ‘veiligheid’. De nieuwe burgemeester van de gemeente Enschede wou meer inzicht en een meer proactieve aanpak in het veiligheidsdossier. Ook wilde Enschede meer gebiedsgericht gaan werken. Doelen voor de pilot Monitor Veiligheid waren onderbouwde beleidskeuzes kunnen maken, regie kunnen voeren op dossiers met partners, inzicht krijgen in achterliggende oorzaken en trends in veiligheidsproblematieken en effectievere inzet van middelen.

  Samen met een extern IT-bedrijf werd een veilige omgeving gecreëerd, waarbinnen met een datawarehouse met politiedata en met behulp van Power BI aan de slag kon worden gegaan. Er werd ook een dashboard ontwikkeld die interessante inzichten gaf.  De inzet van het dashboard is inmiddels opgeschaald naar veertien Nederlandse gemeenten.