In het kader van het programma ‘Expeditie data’ en in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen organiseerden we dit webinar.

Correcte, kwaliteitsvolle data zijn ook voor het management heel belangrijkDoor goed georganiseerde data kan je als manager beter vinger aan de pols houden bij de verschillende processen die doorlopen worden in de organisatie en bij de verschillende projecten die worden uitgevoerd.  Door het monitoren hiervan kan je mee opgestelde doelen en indicatoren opvolgen en aftoetsen, komen tot betere, meer gestoffeerde evaluaties van projecten en processen om bij te sturen waar nodig.

Wat kwam er aan bod?

  • Hoe kan je een intern breed gedragen monitoringsysteem (laten) opzetten voor het opvolgen van het meerjarenplan om op die manier goed te kunnen bijsturen in functie van het bereiken van de gestelde doelen?
  • Hoe schakel je over van een gedragen meerjarenplan naar een gedragen monitoringsysteem?
  • Hoe kan de lokale manager de reguliere werking monitoren in functie van het sturen ervan?
  • Wat is het belang van het scherp stellen van de achterliggende processen (hoe data inputten, ontsluiten...)?
  • Wat is het belang van het aanduiden van rollen en verantwoordelijkheden?
  • Wat zijn de succesfactoren en valkuilen?

Docenten

Jurgen Vanoverbeghe, financieel directeur van de gemeente Kuurne en
Wim Dewever, voorrmalige beleidscoördinator van de gemeente Kuurne, inmiddels strategisch coördinator van de VVSG.

Download hier de presentatie.

Presentatie

Vragen?

Wie vragen heeft omtrent dit thema, kan terecht bij Nathalie Dumarey.