Crisiscommunicatie_1.png
Provider image

In crisissituaties waarbij hackers controle nemen over het netwerk van de gemeente of de digitale dienstverlening (deels) uitvalt, is snelle en correcte communicatie essentieel. Een duidelijk crisiscommunicatieplan kan de onzekere factoren inperken en zorgt ervoor dat je een houvast hebt in tijden van hoge nood.

Goede crisiscommunicatie en crisismanagement gaan hand in hand. Wanneer je lokaal bestuur geconfronteerd wordt zal je intern moeten communiceren over de impact van de crisis en de te nemen stappen, maar zal je ook extern moeten communiceren om burgers en andere belanghebbenden te informeren en gerust te stellen. De bronnen hieronder kunnen je helpen om zelf een crisiscommunicatieplan uit te werken voor noodsituaties en zicht te krijgen op de verschillende onderdelen.

Interessante bronnen

Aanbevelingen voor crisiscommunicatie bij een cyberaanval

Hoe voer je een efficiĆ«nte communicatie uit bij een cyberaanval? CERT ontwikkelde een kort overzicht van wat je best doet voor, tijdens en na het incident.

Leidraad informatie aan de bevolking

Deze leidraad van het Nationaal Crisiscentrum reikt een aantal instrumenten aan die op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau kunnen bijdragen tot een geharmoniseerde aanpak van de informatie aan de bevolking bij noodsituaties.

Tips voor incidenten met een cybercomponent

Instituut Fysieke Veiligheid publiceerde een factsheet met vele tips over o.a. communicatiepartners, -middelen, doelgroepen, rolverdelin, doelstellingen,...

Klaar voor de crisis, handleiding bij crisiscommunicatie

FOD BOSA schreef in samenwerking met communicatieprofessionals deze gids om federale organisaties te helpen zo goed mogelijk voorbereid te zijn om kwaliteitsvolle communicatie te voeren in crisissituaties.

Incident Management Guide

Hoe ga je om met een cyberaanval? De handleiding van het Centre for Cyber Security Belgium en de Cyber Security Coalition helpt je om een plan van aanpak op te stellen. Van voorbereiding tot het identifceren van een incident en de communicatie tijdens het cyberincident.

Gebruik van sociale media in crisiscommunicatie

Kortom vzw werkte enkele aanbevelingen uit over hoe overheden sociale media kunnen gebruiken in crisiscommunicatie. Daarnaast gaven ze ook een presentatie: Hoe maak je een crisiscommunicatieplan?