170509waregem14.jpg
Provider image

Welke maatregelen zijn van kracht, met welke impact op de publieke dienstverlening? Wat kunnen en moeten lokale besturen doen? Blijf op de hoogte van de aanbevelingen en richtlijnen voor alle sectoren.

Covid-19: meest recente epidemiologische gegevens (Sciensano - met geografische spreiding). Zie ook de actuele data in verschillende formats op https://epistat.wiv-isp.be/Covid/

De onderstaande maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 19 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

(1) Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:

 • Behalve om naar het werk te gaan
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen)
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.
  Richtlijnen voor politie over het samenscholingsverbod

(2) Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

(3) Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
 • Kapperszaken moeten vanaf 25 maart helemaal sluiten (update 24 maart 2020).

(4) Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

(5) Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden.

(6) Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

(7) Scholen. De lessen blijven geschorst, scholen en internaten moeten opvang voorzien tot de paasvakantie. Lees hier wat je als school doet na de verstrengde maatregelen?  

Tot slot, we kunnen het niet genoeg benadrukken, blijven de basishygiënemaatregelen van toepassing.


Maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht.
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen.
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen.
 4. Betalingsplan btw.
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing.
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting.
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen.
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen.
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht).
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Bijkomende maatregelen (update 18 maart 2020)

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Alle crisiscommunicatie over corona naar gouverneurs en lokale besturen vanuit de Vlaamse overheid verloopt via de coördinatiecel crisiscommunicatie van het CrisisCentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO). Contact: ccvo@vlaanderen.be

De coördinatiecel crisiscommunicatie bezorgt elke dag een update met de laatste informatie. De coördinatiecel crisiscommunicatie volgt via het CCVO ook de evoluties op federaal niveau op de voet op, zodat de noodzakelijke communicatie naar gouverneurs en lokale besturen snel kan gebeuren.

De VVSG staat in nauw contact met het CCVO.

De coronacrisis heeft een nooit geziene impact op onze samenleving. De VVSG wil haar leden zo goed mogelijk door deze crisis begeleiden, met raad en daad en correcte informatie. De VVSG neemt zelf geen beslissingen over deze crisis. Het is de federale overheid die in de schoot van de Nationale Veiligheidsraad maatregelen treft, die via de provinciegouverneurs naar de lokale besturen komen. De Vlaamse overheid neemt de maatregelen voor zaken die binnen haar bevoegdheid liggen, in het verlengde van het federale beleid. De VVSG zal de actuele informatie voor u vatten en vertalen naar de behoeften op het terrein. Leemtes, onduidelijkheden en tekortkomingen signaleren we aan het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid en het Nationale Crisiscentrum. Op deze coronapagina trachten wij u een antwoord te geven op de meest prangende zaken waar gemeenten nu mee bezig zijn. Aarzel niet om zaken aan ons te signaleren op info@vvsg.be. En houd het gezond!