Complexe maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, sociale uitsluiting, vergrijzing en diversifiƫring van de bevolking dagen ons uit. Lokale besturen kunnen deze maatschappelijke uitdagingen niet in hun eentje oplossen. Spelers zoals (provinciale, Vlaamse, Federale, Europese) overheden, middenveldorganisaties, ondernemers en burgers pakken samen met lokale besturen deze uitdagingen aan. Op welke manier bouw je een partnerschap op met je inwoners en hoe sla je de handen in elkaar met burgerinitiatieven?

Praktijk informatie Labo lokale burgerparticipatie

De VVSG brengt voortrekkers samen die willen bijdragen aan de versnelling van innovatieprocessen in lokale burgerparticipatie. De focus ligt op lokale praktijken die coproductief of met een burgerinitiatief aangepakt worden.

# Bestuur
Lees meer

Online uitwisselingsplatform voor lokale besturen

We zijn ervan overtuigd dat lokale besturen vooral leren van elkaar. Vandaar dat we een online uitwisselingsplatform oprichten over lokale burgerparticipatie, enkel toegankelijk voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen. Met dit platform willen we de kennisdeling tussen steden en gemeenten faciliteren. Je kan er terecht met praktische vragen, participatie-tools, concrete tips, participatieknopenā€¦ 

Heb je interesse om aan te sluiten? Vul even dit formulier in en we voegen je toe. 

Feedback of suggesties? 

Het labo lokale burgerparticipatie is continu in beweging, net zoals dit onderdeel van het kennisnetwerk. Mis je bepaalde onderdelen? Bouw je graag mee? Laat je suggesties en aanvullingen weten door contact te nemen met wouter.josten@vvsg.be.