Korte omschrijving

De stad is van iedereen, daarom betrekt de stad Sint-Niklaas zoveel mogelijk alle stakeholders bij hun traject naar een "slimme stad". Op 20 september 2018 organiseerde de stad Sint-Niklaas een workshop, bij wijze van kick-off. Meer dan vijftig deelnemers uit bedrijven, kennisinstellingen, medewerkers van de stad én inwoners brainstormden over de uitdagingen en thema's waarop de stad in de toekomst moet inzetten en mogelijke acties waar iedereen zijn schouders wil onderzetten.

In een tweede sessie, begin 2019, gingen de deelnemers opnieuw co-creatief aan de slag in een "open atelier" om een aantal concrete oplossingen uit te werken. Inwoners konden ook projectideeën indienen via het online participatieplatform. Alle input wordt gebruikt om de visie van de stad over "Sint-Niklaas, slimme stad" verder uit te werken.

Projecten uit het traject worden verder opgevolgd. Daarnaast gaat de stad ook intern aan de slag om nog slimmer te werken. Als een van de volgende stappen organiseert de stad idee-ateliers of inspiratiesessies rond focusdomeinen of bepaalde lokale uitdagingen en nodigt de stad daarbij gericht lokale actoren uit. Binnen de ateliers starten innovatieve projecten op die aansluiten bij de ambities en prioriteiten van het Sint-Niklase meerjarenplan. De stad wil (en kan) zeker niet alle projecten zelf trekken, maar wil faciliteren en een platform aanbieden waar spelers uit verschillende domeinen kunnen samenwerken.

Aanleiding en doelstelling

In het kader van slimme stad richt de stad Sint-Niklaas een traject op waarbij er wordt samengewerkt met haar inwoners, bedrijven en kennisinstellingen om zo maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en de leefbaarheid te verhogen.

Betrokken partners

Externe participatie-expert voor de voorbereiding van de workshops en leadfacilitatie

Interne werkgroep smart city

Inwoners, bedrijven, kennisinstellingen, verenigingen via open oproep en via bestaande netwerken

Budget en subsidiëring

Ongeveer 14.000 euro voor de begeleiding door een participatie-expert, de huur van de locatie en catering in 2018-2019

Timing

2018-2019

Hindernissen & tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen

  • Probeer je deelnemers ook achteraf warm te houden (communicatie/nieuwsbrief met stand van zaken projecten).
  • Eigenaarschap over ideeën door deelnemers is fijn (het is namelijk niet de bedoeling dat de stad alles helemaal zelf gaat trekken), maar geen evidentie (verwacht niet dat de meeste ideeën verder opgepikt worden).
  • Het blijft moeilijk om verschillende doelgroepen aan te spreken bij dit participatief traject. Maak een stakeholdermapping (Sint-Niklaas deed dit na een eerste interne workshop rond slimme stad, voorafgaand aan de workshop in september 2018). Vergeet zeker niet om verenigingen waar armen het woord nemen uit te nodigen (contacteer ze niet enkel digitaal, maar bel ze op of spreek fysiek af).
  • Een digitaal platform waar je de ideeën verzamelt kan zeker een meerwaarde bieden, al was deze bij dit traject nog relatief beperkt en te onderzoeken hoe dit nog beter kan.
  • Een leuke extra: visual harvesting tijdens de workshop. Daarmee heb je een visueel verslag dat je achteraf kan gebruiken in je communicatie (naast foto’s die je neemt tijdens de workshops).

Meer info

Dienst beleidsondersteuning, Jolien De Boodt (beleidsadviseur), beleidsondersteuning@sint-niklaas.be, 03 778 30 60

https://www.sint-niklaas.be/slimmestad