Bye Bye Gazon is een campagne die aan burgers, bedrijven, scholen, lokale overheden en andere organisaties  vraagt om een deel van het kortgemaaide gazon om te toveren tot een paradijs voor ogen en insecten. Iedereen kan meedoen door een deeltje tuin, berm of openbaar terrein gewoon te laten groeien, een bloemenweide in te zaaien, vaste planten te zetten of heerlijke bessenstruiken te planten. Daarnaast kunnen burgers aan het gemeentebestuur vragen om de berm voor hun woning niet mee te maaien. In 2021 vond de eerste campagne plaats in Zoersel. 

Bye Bye Gazon  zet zich als ondersteuner in op   

Werf “laten we een boom opzetten”: vergroening;

  • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030);(via onze digitale teller geven burgers in hoeveel vierkante meters gras ze laten groeien in zowel privétuin als openbare berm aan straatzijde.  De lokale overheden geven op hun beurt ook in hoeveel vierkante meters gras ze hebben laten groeien en anders zijn gaan beheren)

Concreet voorziet Bye Bye Gazon volgende ondersteuning:

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over het anders gaan maaien van grasvelden met lokale besturen (samenwerking met Peter Van Dyck van VVOG : we organiseren lerende netwerken en webinars voor duurzaamheids- en groenambtenaren)
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake het tot leven brengen van de campagne : door middel van interviews met Dieter Coppens in de gemeentemagazines, videoboodschappen van Dieter, interactieve flyers en pakketten voor de deelnemende scholen, vensterposters met QR-codes die verwijzen naar de website, gratis bermbordjes, infostandjes bij de bibliotheken en in de gemeentehuizen, etc…