Korte uitleg

Bronsgroen, een Limburgse burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, zet zich actief in voor een groenere toekomst. Geïnspireerd door de uitdagingen van klimaatverandering, focust de coöperatie op het benutten van hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, en biedt ze burgers de mogelijkheid om als aandeelhouder mee te beslissen over duurzame projecten.

Naast hun kernactiviteiten in hernieuwbare energie, heeft Bronsgroen een brede adviserende rol op het gebied van energiegebruik en besparing. Dit gaat hand in hand met hun doel om burgers actief te betrekken bij milieubescherming en energietransitie.

Bronsgroen toont ook haar maatschappelijke betrokkenheid door actief lokale sociale projecten te financieren. Deze initiatieven, uitgevoerd in samenwerking met gespecialiseerde partners, hebben als doel de levenskwaliteit van kwetsbare groepen in de gemeenschap te verhogen.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Bronsgroen zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 "laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwaer dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

 

Concrete ondersteuning

Concreet voorziet Energiecoöperatie Bronsgroen volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling, training, netwerking of matchmaking over coöperatieve energieprojecten en energiebesparing met lokale besturen
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake coöperatieve energieprojecten, coöperatieve elektrische deelwagens