Data zit vaak ontsloten in allerlei toepassingen. Daarom is het belangrijk om in te zetten op toepassingen die gebruik maken van open standaarden en oplossingen die eenvoudige uitwisseling of interoperabiliteit mogelijk maken doordat ze geënt zijn op de standaarden, architectuurbouwstenen en -principes van de Vlaamse overheid (denk daarbij aan OSLO en VLOCA). Duidelijke, dwingende voorwaarden in bestekken en goede afspraken - met de bijhorende opvolging - voor samenwerkingen met leveranciers zijn hierbij onmisbaar. Het is belangrijk om bij de aankoop van een oplossing duidelijke afspraken te maken over het eigenaarschap, de toegang en het ontsluiten van data (wie/wat/hoe…).

De bestekbepalingen open data die werden ontwikkeld door Imec in kader van het Smart Flanders-programma kunnen hierbij helpen. Dit zijn standaard clausules die je als lokaal bestuur kan overnemen bij het opmaken van bestekken voor de aankoop van digitale toepassingen en databanken.

Download hier de bestekbepalingen.