pexels-pixabay-261909.jpg
Provider image

Het begeleiden van kwetsbare jongeren naar hogere studies zorgt voor gelijke onderwijskansen. De begeleiding naar hogere studies is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Gelijke onderwijskansen

Doelen

Drempels verlagen voor kwetsbare jongeren om hogere studies aan te vatten.

Doelgroep

Kwetsbare jongeren.

Beschrijving

Lokale besturen zetten projecten op om jongeren beter te informeren over het aanbod van het hoger onderwijs. Dit gebeurt aan de hand van buddy's, workshops, infomomenten,... Hierbij wordt ook gewezen op de hulpmiddelen die reeds aangeboden worden en drempelverlagend werken. Persoonlijke ervaringen kunnen ook aangehaald worden om te laten zien dat hogere studies wel vaker een hobbeliger parcours hebben maar dat dat zeker te overkomen is.

De begeleiding van kwetsbare kinderen en jongeren naar hogere studies valt binnen het Plan Samenleven onder actie 7

Deze praktijk in

Aalst

  •  Voor de toeleiding van kwetsbare jongeren naar hoger onderwijs werkt Aalst samen jeugdopbouwwerk VZW Lejo en hogescholen HoGent en Odisee. Jongeren zullen actief geïnformeerd worden over de mogelijkheden van hogere studies en aan de hand van workshops hun talenten kunnen ontdekken. De drie partners werken een onthaal- en begeleidingstraject uit voor de jongeren die bij HOGENT en Odissee gaan studeren.

 

Leuven

  • Samenwerkingen met KUL universiteit en UCLL hogeschool rond toeleiding naar hogere studies. Met middelen van plan samenleven hebben ze deze financiering/samenwerking verder kunnen versterken.-  Het A-Crew project is een ambassadeurswerking dat bestaat uit een groep studenten met diverse achtergronden.
    -  De student-ambassadeurs gaan langs bij scholieren met een diverse achtergrond, getuigen over de soms hobbelige wegen van een studieparcours en laten zien dat de obstakels niet altijd vermeden kunnen, maar wel kan overwinnen. Bovenal inspireren ze die jongeren voor wie de universiteit of hogeschool niet altijd een vanzelfsprekende keuze is.
    -  Organisatie van evenementen: laagdrempelig avonden, infodagen, rondleidingen, start to study avonden, jeugdwerking, scholen…

Beleidsdomeinen

  • Gelijke onderwijskansen

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.