Gent_StartToFlikGeknipt.jpg
Provider image

Sommige steden begeleiden kandidaten met een migratieachtergrond in de aanloop naar hun aanwervingsexamen, tijdens hun opleiding en tijdens hun eerste maanden.

Categorie

 • Personeelsbeleid
 • Veiligheid

Doelen

 • De selectieprocedure toegankelijker maken voor kanditaten met een migratieachtergrond
 • Kandidaten met een migratieachtergrond warm maken om voor het lokale korps te kiezen
 • Tot een diverser en represenatiever korps komen

Doelgroep

 • Kandidaat-medewerkers met een migratieachtergrond

 

Succesfactoren

 • Individuele begeleiding

Deze praktijk in

Antwerpen

In Antwerpen voorziet men, als onderdeel van het breder diversiteitsbeleid en lokale rekruteringscampagne:

 • er werd extra begeleiding voorzien om de kandidaten voor te bereiden op de testen. Dit werd aangeboden van zodra iemand zich kandidaat stelde voor de selectieprocedure.
 • er werden assessoren door Politie Antwerpen aangeworven welke de testen volgens deze standaarden afnamen. Er werden er extra juryleden vanuit het politiekorps aangesteld om te zetelen in selectiecommissies.
 • er werd een samenwerking aangegaan met een Centrum voor Volwassenenonderwijs om kandidaten die hier nood aan hadden (bijvoorbeeld om hun Nederlandse taal & communicatievaardigheden bij te schaven) van extra onderricht te voorzien.
 • er werd er een 70-koppig promoteam van ambassadeurs uit de verschillende diensten en geledingen samengesteld, die beschikbaar waren om vragen van kandidaten te beantwoorden.

Gent

Politiezone Gent biedt begeleidingstrajecten aan voor Gentenare en nieuwe Gentenaren om de job van politie te leren kennen en hen te stimuleren om te kiezen voor een carrière bij de politie. Het traject bereidt kandidaten voor op de selectieprocedures van de Federale Politie.

De politie zet ook drie diversiteitsmentoren in. De politie merkte immers al lange tijd dat er kandidaten zijn met een migratie-achtergrond, maar dat ze de taal- en de psychologische proeven bij het aanwervingsexamen ervaren als struikelblokken. Die diversiteits-mentoren moeten de kandidaten die daar nood aan hebben intensief begeleiden naar hun examen, maar ook tijdens hun opleiding en zelfs tijdens hun eerste maanden. De mentoren proberen daarbij om de kandidaten met een migratie-achtergrond ook warm te maken om voor het Gentse korps te kiezen en hen tonen dat ook hun talenten nodig zijn in het korps, bv. bij de jeugdinspecteurs of jongerenpolitie. Dit is één van de acties die kaderen in het vernieuwend  diversiteitsbeleid van de Politiezone Gent.

Beleidsdomeinen

 • Personeelsbeleid
 • Veiligheid

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.