Korte uitleg

Beauvent verzamelt fondsen om te investeren in windenergie, zonnepanelen en energie-efficiënte toepassingen zoals warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Zo bieden we weerwerk aan de toenemende aantasting van het milieu.

Beauvent past het coöperatieve principe toe om voor hernieuwbare energie een maatschappelijk draagvlak te scheppen waar zoveel mogelijk mensen aan deelnemen en inspraak in hebben. De coöperatie verenigt momenteel meer dan 6000 evenwaardige aandeelhouders die meebouwen aan lokale, duurzame energieprojecten en meegenieten van de opbrengst ervan.

Contactgegevens 

 • website: www.beauvent.be
 • contactpersoon: Frédéric Haghebaert
 • telefoon: 058 29 90 29
 • e-mail: info@beauvent.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Beauvent zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Concreet voorziet Beauvent volgende ondersteuning: 

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over Werf “verrijk je wijk” met lokale besturen
 • Het ter beschikking stellen van modelreglementen, licenties,...
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake Werf “verrijk je wijk”
 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende Werf “verrijk je wijk”