De rol van lid van het BCSD vraagt veel engagement en energie. Naast een presentiegeld kan de raad nog maatregelen nemen om de BCSD-leden te ondersteunen bij hun taken.

Als lid van het BCSD kan je een kostenvergoeding krijgen als het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad daarin voorziet. Belangrijk daarbij is dat:

  • het enkel kan gaan om een terugbetaling van kosten die je als BCSD-lid werkelijk hebt gemaakt. Forfaitaire kostenvergoedingen zijn niet mogelijk;
  • Je kan bewijzen dat de kosten effectief gemaakt zijn;
  • de kosten verband houden met de uitoefening van je mandaat en noodzakelijk zijn voor de uitoefening ervan; een voorbeeld hiervan is een studiedag of vorming met voor jou als BCSD-lid relevante thema‚Äôs.

De OCMW-raad kan nog bijkomende voorwaarden opleggen. De algemeen directeur moet dan nagaan of voldaan is aan alle voorwaarden voor een kostenvergoeding. Elk jaar wordt een openbaar overzicht gemaakt van de terugbetaalde kosten aan de raadsleden (incl. de leden van het BCSD).

Naast een terugbetaling van kosten kan de raad ook bepaalde faciliteiten aanbieden (vergaderlokaal, laptop, hoofdtelefoon, etc.).  Ook dergelijke faciliteiten worden het best geregeld in het huishoudelijk reglement.

Ook interessant:

Politiek verlof