Beslissingen over individuele hulpaanvragen komen tot stand door de samenwerking van drie partijen:

  • de maatschappelijk werker die het sociaal onderzoek doet;
  • het hoofd van de sociale dienst en het deel van de administratie dat de BCSD-werking ondersteunt;
  • het BCSD.

In het overgrote deel van de dossiers zit iedereen op dezelfde lijn, maar soms is dat niet zo. Het is vooral in die gevallen belangrijk om de dialoog open te houden. Het kan ook helpen om dan terug te vallen op duidelijke afspraken.

Standaard zijn er:

Daarnaast adviseert de VVSG om ook afspraken te maken tussen het BCSD en de sociale dienst.