Alle Gentenaars digitaal met Digitaal.Talent@Gent

Geen slimme stad zonder slimme inwoners en dat heeft stad Gent zeker begrepen. Hun E-inclusiewerking "Digitaal.Talent@Gent" bestaat al meer dan 12 jaar.

Samen met het OCMW Gent en Digipolis zetten ze zich in om alle Gentenaars de kans te geven hun digitale talenten te ontdekken of verder te ontplooien. Ze werken hiervoor samen met allerlei verenigingen, vzw's, bibliotheken, jeugdcentra, onderwijs- en onderzoekinstellingen, stads-en ocmw-diensten.

Het doel is om de Gentenaars mee te krijgen in de digitale wereld via  allerlei acties rond basisvaardigheden en rond nieuwe technologieën. Het project zet in op digitale toegang maar ook rond het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het laten proeven van nieuwe technologie.

Enkele voorbeelden zijn:

Code City: Van februari 2018 tot mei 2018 kregen alle basisscholen in Gent de mogelijkheid om deel te nemen aan een CodeUur. De stad wil met dit project schoolgaande kinderen laten kennismaken met het coderen en het computationeel denken. Maar liefst 72 Gentse scholen namen deel aan Code City: een coach kwam langs in de klas en leerde de kinderen op één uur tijd de basis van programmeren.  De leerkrachten van de deelnemende scholen krijgen ook nascholing aangeboden rond STEAM: programmaren maakt daar deel van uit en daarnaast kunnen ze ook een waaier aan tools uitproberen om zelf mee aan de slag te gaan in de klas.

STEAM-power: Met het project STEAM-Power krijgen alle Gentse kinderen en jongeren de kans om in hun vrije tijd rond STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) aan de slag te gaan. Het project bestaat uit een resem activiteiten in de bibliotheek De Krook (workshops, een mobiel makerslab, workshops…) en uit een unieke gratis opleiding voor de jongeren tot STEAM-instructuur. In deze cursus leren ze technische vaardigheden en stimuleren ze de creativiteit. De jongeren krijgen ook de kans om een praktijkstage te doen bij één van de partnerorganisaties en bij de activiteiten van bibliotheek De Krook.

Onbeperkt mediawijsHet project zet in op mediawijsheid en digitale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor hen bieden digitale media heel veel mogelijkheden tot zelfontplooiing en sociale contacten. In het kader van dit project worden allerlei vormingen georganiseerd voor "duo's" uit eenzelfde organisatie (een begeleider en een persoon met een verstandelijke beperking die andere mensen met een beperking wil helpen). Er worden ook vormingen georganiseerd, specifiek voor mensen met een beperking en mediacafés die voor iedereen open staan.

De stad beschikt over 70 Digipunten: plaatsen waar er gratis een computer met internetverbinding kan worden gebruikt. Op veel plaatsen is er ook een begeleider beschikbaar. Maandelijks wordt er ook een gratis Digicafé georganiseerd voor digitale beginners, telkens rond een actueel onderwerp.

Meer weten over Digitaal.Talent@Gent en al hun activiteiten? Neem een kijkje op hun site!