Er zijn 22 stromen die verboden zijn in het bedrijfsrestafval en dus selectief moeten ingezameld worden door bedrijven. Het gaat om de volgende stromen als deze vrijkomen tijdens de gewone werking/activiteiten van een gemeente:

 1. Papier en karton
 2. Pmd (zelfde sorteerboodschap als huishoudelijke pmd)
 3. Kunststoffolies (geen huishoudelijke folies, zoals boterhamfolies, maar secundaire en tertiaire folies, bijvoorbeeld folies om grote hoeveelheden samen te houden en/of te vervoeren, zoals folies rond paletten, krimp- en stretchfolies, wikkelfolies…).
 4. Landbouwfolies
 5. Recycleerbare harde plastics (bijvoorbeeld om bidons, emmers, dakgoten, buizen, platen…)
 6. Piepschuim, isomo of EPS
 7. Glas
 8. KGA (klein gevaarlijk afval)
 9. AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
 10. Afgedankte batterijen of accu’s
 11. Groenafval (uit beheer en groenonderhoud)
 12. Houtafval
 13. Matrassen
 14. Textiel
 15. Puin
 16. Afvalolie
 17. Dierlijke en plantaardige oliën en vetten (gebruikt)
 18. Asbestcementhoudende materialen
 19. Metaal
 20. Gevaarlijke afvalstoffen en hun verpakkingen
 21. Afvalbanden
 22. Voorwerpen met ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen
 23. Keukenafval en etensresten: vanaf 2024 voor elk bedrijf apart in te zamelen, in 2023 ook al voor alle bedrijven > 100 werknemers.
 24. Levensmiddelenafval (nog verpakte voeding): vanaf 2024 voor elk bedrijf apart in te zamelen,  in 2023 ook al voor alle bedrijven > 100 werknemers.

 

Wat met het gemeentelijk bedrijfsrestafval?

 • Restafval dat in een (rol)container wordt aangeboden, kan los in de container. Het gebruik van (transparante) zakken is niet verplicht en zelfs niet aanbevolen.
 • Als je bedrijf restafval in een container aanbiedt en je gooit er zakken met afval in, dan moet je transparante zakken (met voldoende recycled content) gebruiken.
 • Aan de beschrijving ‘transparant’ is bewust geen definitie in de wetgeving ingeschreven: het moet mogelijk zijn om een visuele controle te doen zonder de zak te openen. Een transparantie te vergelijken met de pmd-zak is zeker voldoende.

 

Bijkomende vragen

 • Folies in het bedrijfsafval moeten selectief ingezameld worden. Het gaat  hier niet om folies van huishoudelijke verpakkingen, die moeten in het pmd-bedrijfsafval. Het gaat hier om secundaire en tertiaire folies. Denk aan folies om grote hoeveelheden samen te houden en/of te vervoeren, zoals folies rond paletten, krimp- en stretchfolies, wikkelfolies… Ook harde kunststoffen/plastics zijn een aparte stroom voor bedrijven, het gaat hier bijvoorbeeld om bidons, emmers, dakgoten, buizen, platen… Landbouwfolies zijn ook een aparte fractie in het bedrijfsafval die selectief moeten ingezameld worden.