pexels-photo-430208.jpg
Provider image

Op 25 mei 2020 moeten alle bestaande camerabewakingssystemen aangegeven zijn bij de politiediensten via het portaal www.aangiftecamera.be. We geven een overzicht van de verschillende administratieve vereisten naargelang de plaats die onder toezicht staat.

Op 25 mei 2020 was de nieuwe camerawetgeving van 2018 precies twee jaar van kracht.

Tegen die datum moesten de camerabewakingssystemen aangegeven zijn bij de politiediensten via het portaal www.aangiftecamera.be. Dit geldt ook voor de camera’s die vroeger al aangegeven werden in het register van de Privacycommissie. Dat register werd immers in 2018 afgesloten.

[toevoeging 08.07.2020]

[Begin juli 2020 werd in het federale parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat in een uitstel van de aangifteverplichting tot 31 december 2021 voorziet.]

Een overzicht van de verschillende administratieve vereisten naargelang de plaats die onder toezicht staat:

  • Plaatsing en gebruik (tijdelijk) vaste bewakingscamera’s niet-besloten plaatsen: opstellen van voorbereidend dossier (eventueel aangevuld met DPIA), advies van gemeenteraad na raadpleging van korpschef van lokale politie, aangifte systeem, plaatsing van pictogram en bijhouden van register.
  • Plaatsing en gebruik (tijdelijk) vaste bewakingscamera’s besloten plaatsen: aangifte systeem, plaatsing pictogram en bijhouden van register.
  • Plaatsing en gebruik mobiele bewakingscamera’s niet-besloten plaatsen: opstellen van voorbereidend dossier (eventueel aangevuld met DPIA), advies van gemeenteraad na raadpleging van korpschef van lokale politie, aangifte systeem, aanbrengen van pictogram op voertuig, informeren van burgers en bijhouden van register.
  • Plaatsing en gebruik mobiele bewakingscamera’s op besloten plaatsen (behalve persoonlijk of huiselijk gebruik): aangifte systeem, plaatsing van pictogram en bijhouden van register.

Voor het gebruik van politiecamera’s gelden andere regels.

Voor zichtbaar cameragebruik moet de lokale politie een principiële toestemming ontvangen van de gemeenteraad (behalve bij gebruik in door de politie beheerde besloten plaatsen). Voor niet-zichtbaar cameragebruik moet de lokale politie een mededeling doen bij het Controleorgaan op de Politionele Informatie voor opdrachten van bestuurlijke politie (opdrachten van gerechtelijke politie gebeuren immers onder het gezag van een magistraat).

[toevoeging 03.04.2020]

[Op 3 april 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad een bijkomende verplichting voor scanvoertuigen. De scanvoertuigen die uitgerust zijn met een mobiele nummerplaatcamera om parkeerinbreuken vast te stellen, moeten voortaan ook voorzien worden van een camerapictogram. Dat pictogram bevat duidelijk zichtbaar en leesbaar volgende informatie: verwijzing naar de Camerawet, naam van de verantwoordelijke, contactgegevens, gegevens van de DPO en de vermelding “ANPR”. Dit geldt zowel voor voertuigen die gebruikt worden door de gemeente, de parkeerbedrijven en de concessiehouders. Daarnaast moeten de burgers over deze vorm van camerabewaking duidelijk geïnformeerd worden via elk ander informatiekanaal.]

Meer informatie op de website van de FOD Binnenlandse Zaken, de Gegevensbeschermingsautoriteit en het Controleorgaan op de Politionele Informatie.

Meer toelichting en praktijken vindt u ook in onze Praktijkgids Cameratoezicht.