Deze doelstelling spreekt lokale besturen rechtstreeks aan op hun rol in de Agenda 2030 en heeft dwarsverbanden met alle andere SDG’s. Belangrijke actieterreinen zijn universele toegang tot veilige, kwalitatieve en betaalbare huisvesting en basisvoorzieningen, groene en openbare ruimtes, bescherming van cultureel erfgoed, verkeersveiligheid en openbaar vervoer, het terugdringen van stedelijke emissies van broeikasgassen en duurzaam afvalbeheer. Plattelandsgemeenten hebben een aantal specifieke uitdagingen, zoals het leefbaar houden van de dorpskern, het vrijwaren van open ruimte en het voorzien van een goede verbinding met steden. 

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 11?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.