3_Handboek_VVSG_-20Open_Data.jpg
Provider image

Onze steden en gemeenten zijn onze grootste aanjagers van welvaart, cultuur, innovatie en sociale vooruitgang. Om dit te kunnen waarmaken, moeten ze echter het hoofd bieden aan maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, files, onveiligheid, leegstand, geluidsoverlast, luchtvervuiling en sociale uitsluiting. Daarvoor zijn in eerste instantie heel wat data nodig: over mobiliteit, mensenstromen, cultuur- en winkelaanbod, milieu en samenleven. Dat is wat smart cities beogen: oplossingen aandragen door real-time, locatie-gebaseerde en persoonlijke data te verzamelen, te analyseren en in daden om te zetten. Deze content is een samenwerking tussen de VVSG en Smart Flanders en een van de manieren waarop we samen de Smart Flanders-inzichten breder willen verspreiden in de dagelijkse praktijk. Het geeft niet alleen op een duidelijke manier de basisprincipes van open data in een smart city-context weer, het is ook een praktische gids, die ingaat op hoe de data te publiceren, en hoe ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk gebruikt worden.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.