SLM_18e_editie.jpg
Provider image

Het uitoefenen van een lokaal politiek mandaat vraagt heel wat inzet van de betrokkenen. Het is dan ook terecht dat er werk wordt gemaakt van een goed financieel en sociaal statuut voor de lokale verkozenen. Het statuut van de lokale mandataris zit echter ook vrij complex in elkaar. Er moet met veel verschillende aspecten rekening gehouden worden. Daarom besteden we grote zorg aan het actualiseren van deze content. Komen aan bod in deze zeventiende editie: de bezoldiging en vergoedingen van mandatarissen (incl. sociaal en fiscaal statuut), de mandatenlijsten en vermogensaangiften, het politiek verlof, de cumulatie van politieke mandaten, de pensioenregeling, de eretitels, de tuchtregeling en de onderscheidingstekens en ambtskledij. Deze 18e editie werd bijgewerkt in juni 2023.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.