3D-cover-20(1)-20kamil.png
Provider image

De bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit heeft in België als methodiek de laatste jaren sterk aan belang gewonnen. Steeds vaker wordt de aanpak gebruikt als complementaire strategie om te voorkomen dat criminele netwerken zich zouden nestelen in het lokale weefsel. Daarbij spelen multidisciplinaire samenwerking en het uitwisselen van informatie een belangrijke rol. De beeldvorming en de creatieve toepassing van het beschikbare instrumentarium zijn eveneens essentiële pijlers in de aanpak. Wettelijke mogelijkheden en concrete voorbeelden krijgen in deze publicatie dan ook ruim de aandacht. De eerste toepassingen leerden dat de bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit weliswaar op lokaal niveau plaatsvindt, maar dat dit steeds gebeurt in een ruimere disciplinaire en geografische context. De publicatie biedt daarom ook een breed overzicht van mogelijke partners en hun bevoegdheden, samenwerkingsvormen en (inter)nationale goede praktijken. De publicatie Bestuurlijk handhaven beoogt de lezer een algemeen inzicht te verschaffen in het concept van de bestuurlijke handhaving, vanuit het taakveld van de verschillende (overheids)diensten en vanuit diverse invalshoeken (lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal). De auteurs beschikken over jarenlange terreinervaring en delen hun bevindingen ook aan de hand van concrete casussen. Aangezien de materie nog in volle ontwikkeling is, en meer bepaald het wettelijk kader nog vorm moet krijgen, zullen er regelmatig updates worden voorzien. Voor bulkkortingen vanaf 5ex., mail naar nathalie.deceukeleer@politeia.be.   

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.