artifi-lokbestv8.jpg
Provider image

Lokale besturen worden aanzien als de drijvende kracht in AI-innovatie. Het is op het lokaal niveau dat domeinen als zorg, mobiliteit, klimaat...samenkomen en waar artificiële intelligentie een meerwaarde kan zijn voor het verhogen van de leefbaarheid en voor een betere dienstverlening voor de burger. Hoe kom je te weten wat artificiële intelligentie voor jouw lokaal bestuur kan betekenen? Hoe zet je een AI-innovatietraject op zonder tegen maatschap­pelijke, ethische of juridische muren aan te lopen? En hoe zorg je ervoor dat jouw project meer wordt dan een proof-of-concept maar iets dat iedereen gebruikt en als een meerwaarde ervaart? Deze publicatie reikt je de juiste bouw­stenen aan voor artificiële intelligentie in je gemeente. Deze publicatie is een samenwerking tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Kenniscentrum Data en Maatschappij. Met deze publicatie willen we lokale besturen wegwijs maken in artificiële intelligentie en de kansen en uitdagingen voor lokale besturen. We staan stil bij een aantal uitgevoerde projecten bij de Vlaamse steden en gemeenten en reiken tips en tools aan om verantwoord en duurzaam met een AI-project aan de slag te gaan.  

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.