Provider image

Dit decreet wijzigt een aantal regels voor de gemeente-, district- en provincieraadsverkiezingen, onder andere de afschaffing van de opkomstplicht, de afschaffing van de invloed van de lijststem op het aanwijzen van de verkozenen en het opheffen van de mogelijkheid om een volmacht te geven op basis van een verklaring op eer dat men op de verkiezingsdag in het buitenland zal verblijven. Daarnaast wordt het DLB gewijzigd, door onder andere de invoering van de regel dat de verkozene voor…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.