Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

De 'Agenda 2030' met zijn 17 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' of 'Sustainable Development Goals' (SDG's) werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. De SDG's zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universele verhaal te zetten.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen, … het zijn maar voorbeelden van hoe de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen vertaald worden naar het lokale niveau, ook in Vlaanderen. Bovendien bieden de ze een uitgelezen kans om invulling te geven aan de opdracht van elke gemeente zoals vervat in artikel 2 van het Gemeentedecreet:

De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet zijn ze bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen.

Van 2017 tot eind 2019 ging de VVSG in een SDG-piloottraject samen met 20 Vlaamse gemeenten intensief na hoe de SDG's geïntegreerd kunnen worden in het gemeentelijk beleid. Klik hier voor meer informatie over dit piloottraject en de pilootgemeenten.

Recente items

Meer dan 100 gemeenten doen mee aan de Week van de Duurzame Gemeente 1
Nieuws - 03-07-2024
Meer dan 100 gemeenten doen mee aan de Week van de Duurzame Gemeente
# Europa, Lokaal mondiaal beleid, Duurzame ontwikkeling, Duurzame ontwikkelingsdoelen, Week van de Duurzame Gemeente, Europa & internationaal, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Bestuur Lees meer
Hoe doet je gemeente het? Verken de SDG-monitor 2024 2
Nieuws - 12-04-2024
Hoe doet je gemeente het? Verken de SDG-monitor 2024
# Duurzame ontwikkeling, Lokaal mondiaal beleid, Beleids- en beheerscyclus, Duurzame ontwikkelingsdoelen, Omgevingsanalyse, Bestuur, Europa & internationaal Lees meer
Vlaamse gemeenten gezocht voor uitwisseling met Rwanda en Benin over burgerparticipatie en lokale welvaart 3
Nieuws - 03-10-2023
Vlaamse gemeenten gezocht voor uitwisseling met Rwanda en Benin over burgerparticipatie en lokale welvaart
# Stedenbanden, Subsidieprogramma GLoBe, Lokaal mondiaal beleid, Over onze werking, Duurzame ontwikkelingsdoelen, Europa, SDG's, Europa & internationaal Lees meer
Doelstelling 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 4
Kennisitem - 18-09-2023
Doelstelling 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
# Duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG's, Europa & internationaal Lees meer