Inspiratiedag "Heft in eigen handen"

Heft in eigen hand. Initiatieven van kunstenaars en burgers. Een inspiratiedag op do 21 november van 10u30 tot 16u30 in Flacc Genk

“Participatie van burgers” staat hoog op het politieke agenda. Lokale besturen zoeken een breed draagvlak voor hun projecten en ideeën. De burger heeft op zijn beurt vragen en voorstellen waarmee hij (politieke) beslissingen wil beïnvloeden. Kunst biedt mogelijkheden om deze wederzijdse betrokkenheid vorm te geven. Samen met FLACC, een werkplaats voor jonge kunstenaars, organiseert De Nieuwe Opdrachtgevers een inspiratiedag rond kunstopdrachten waarin ze verschillende perspectieven bekijken. Volgende vragen komen o.m. aan bod:

Willen burgers kunst? Hoe kunnen we hun vragen herkennen? Wat is het belang van een goede opdrachtformulering? Welke participatievormen kunnen we onderscheiden? Waarom is het belangrijk een kunstenbeleid te onderscheiden van een kunstenaarsbeleid? Hoe kan de kwaliteit van een kunstwerk bij een opdracht gegarandeerd worden ?

Hoe moeten we initiatieven van kunstenaars in deze context zien? Hoe interessant zijn Open Calls om kunstopdrachten toe te wijzen? …

Via (inter)nationale realisaties van kunstopdrachten en getuigenissen van opdrachtgevers en bestuurders krijg je inzicht in de processen. Bovenal willen de initiatiefnemers het samen met u hebben over de mogelijkheden van kunstopdrachten voor burgers, kunstenaars en bestuurders.

Meer info

Praktisch
Wanneer: donderdag 21 november van 9u30 – 16u30
Waar: FLACC, André Dumontlaan 2, 3600 Genk. Er is parkeergelegenheid. Met openbaar vervoer: vanaf Station Genk: bus G1 richting Waterschei (perron 1) halte Kring

Inschrijven is gratis. Graag uw komst melden via mail kunstinopdracht@flacc.info

Oproep: Stap in een lerend netwerk van participatieve kunstpraktijken!

Voor het Cera Impulsprogramma kozen Dēmos en Cera zes samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het versterken van participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie. Ze willen het ruime veld van participatieve kunstpraktijken hierbij betrekken. Daarom stellen ze een lerend netwerk samen rondom elk van de zes geselecteerde trajecten. Ook lokale besturen zijn via hun gespecialiseerde instellingen betrokken in deze trajecten. Lees hier meer en kies een netwerk waarin je ervaringen uitwisselt of inspiratie opdoet.

De lerende netwerken zijn bedoeld voor organisaties, professionals en individuele kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel die graag betrokken zijn op één (of meerdere) van de geselecteerde trajecten om ervaringen uit te wisselen of inspiratie op te doen. Elk van de lerende netwerken start met een verkennende bijeenkomst eind 2019 en zal nadien 2 keer per jaar bij elkaar komen. Deelname is gratis, dankzij de financiële steun van Cera.

Nieuws