Oproep: Stap in een lerend netwerk van participatieve kunstpraktijken!

Voor het Cera Impulsprogramma kozen Dēmos en Cera zes samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het versterken van participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie. Ze willen het ruime veld van participatieve kunstpraktijken hierbij betrekken. Daarom stellen ze een lerend netwerk samen rondom elk van de zes geselecteerde trajecten. Ook lokale besturen zijn via hun gespecialiseerde instellingen betrokken in deze trajecten. Lees hier meer en kies een netwerk waarin je ervaringen uitwisselt of inspiratie opdoet.

De lerende netwerken zijn bedoeld voor organisaties, professionals en individuele kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel die graag betrokken zijn op één (of meerdere) van de geselecteerde trajecten om ervaringen uit te wisselen of inspiratie op te doen. Elk van de lerende netwerken start met een verkennende bijeenkomst eind 2019 en zal nadien 2 keer per jaar bij elkaar komen. Deelname is gratis, dankzij de financiële steun van Cera.