Auteur:

Gepubliceerd op: 19-02-2024

Op 8 februari keurde het federale parlement een wet goed die lokale besturen in bepaalde situaties verplicht om cash betalingen te aanvaarden.

Een eerste voorwaarde daarvoor is dat lokale besturen voor die activiteit als een onderneming moeten worden beschouwd. Dit geldt wanneer de activiteit een economisch karakter heeft en niet binnen de taken van een publieke overheid valt. Voorbeelden hiervan zijn de exploitatie van gemeentelijke zwembaden, bibliotheken of culturele centra. Voor bijvoorbeeld de afgifte van een identiteitskaart is dat niet het geval aangezien die activiteit valt onder de openbare dienstverlening.

Een tweede voorwaarde is dat de betaling moet plaatsvinden in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument en de onderneming. Voor betalingen via verkoopautomaten geldt de verplichting dus niet.

De toelichting bij de wet benadrukt dat contante betalingen van essentieel belang blijven voor specifieke groepen in de maatschappij, waaronder ouderen, immigranten, personen met een handicap, sociaal kwetsbare burgers en gemarginaliseerde personen die mogelijk minder bekend zijn met of niet in staat zijn om elektronische betaalmethoden te gebruiken.

De wet treedt in werking tien dagen na publicatie in het staatsblad.

Ben Gilot