Auteur:

Gepubliceerd op: 26-06-2024

Voor het eerst is er in Vlaanderen geen opkomstplicht meer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom lanceert de Vlaamse overheid vanaf midden september een brede campagne. Deze campagne wil elke kiesgerechtigde inwoner bewust maken van het belang van hun stemrecht. Je zult de campagne zien op tv, sociale media en digitale kanalen zoals YouTube en Twitch. Ook in het straatbeeld verschijnen affiches.

Lokale besturen krijgen communicatiemateriaal, waaronder posters en video's voor sociale media. De campagne loopt tot aan de verkiezingen op 13 oktober 2024.

De campagne is gebaseerd op recent onderzoek. Deze studie liep van februari tot mei 2024. Diverse experten en organisaties leverden input.
 

Extra aandacht voor specifieke doelgroepen

Naast de algemene campagne ondersteunt de Vlaamse overheid met het 'Actieplan Lokale verkiezingen' ook gerichte acties naar specifieke doelgroepen. Deze richten zich op jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen in een zwakkere sociaaleconomische positie. Zes organisaties voeren deze campagnes uit. Hun aanbod vind je op stemdrempelvrij.be.
 

Meer informatie op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). 

Sabine Van Cauwenberge