Auteur:

Gepubliceerd op: 04-04-2024

Eind maart 2024 verscheen een nieuw Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot lachgas. Dit besluit voorziet strafrechtelijke sancties op het oneigenlijk gebruik van lachgas.

Door deze gewijzigde regelgeving en het voorzien van strafrechtelijke sancties, verliezen lokale besturen de mogelijkheid om het oneigenlijk gebruik van lachgas te bestraffen met gemeentelijke administratieve sancties.

Wanneer lokale besturen bepalingen hebben opgenomen over lachgas in hun algemeen politiereglement, zullen zij de nodige aanpassingen moeten doen.

Deze nieuwe regelgeving treedt in werking op 9 april 2024.

Melissa Rasschaert