Auteur:

Gepubliceerd op: 12-03-2024

Om het fusietraject van politiezones te ondersteunen, hebben de federale diensten van de provinciegouverneurs het initiatief genomen om een draaiboek fusie van politiezones op te stellen.

Wanneer politiezones fusiegesprekken aangaan of de intentie tot fusie ontstaat, is het cruciaal om een aantal fasen te doorlopen. Dit is van groot belang voor het personeel en de financiering van de nieuwe politiezone.

Het draaiboek biedt een gestructureerd overzicht en gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste stappen in het fusieproces. Bovendien worden er aanbevelingen en tips geboden op basis van ervaringen uit eerdere fusietrajecten.

De VVSG, de federale directie politiebeheer en het Agentschap Binnenlands Bestuur werkten mee aan het draaiboek.

Bjorn Cools