Auteur:

Gepubliceerd op: 06-03-2024

Voor het jaar 2024 heeft de VVSG opnieuw succesvol de FOD Financiën overtuigd om lokale zitdagen te organiseren voor belastingplichtigen die extra hulp of uitleg nodig hebben bij hun aangifte. Dit initiatief is bedoeld om alle vragen en onduidelijkheden weg te nemen.

Lokale besturen moeten vóór 29 maart 2024 hun regionaal belastingkantoor te laten weten of ze interesse hebben in deze zitdagen en of ze gebruik willen maken van het aanbod via elektronische gegevensuitwisseling en telefonische hulp.

Na bevestiging sluiten de lokale besturen een samenwerkingsovereenkomst. Hierin verbinden ze zich ertoe om de zitdagen bekend te maken bij de bevolking, te voorzien in een werkruimte met wifi en de afspraken van hun bewoners te centraliseren.

We hopen dat onze leden positief reageren op dit aanbod van de FOD Financiën.

Voor alle benodigde informatie en een breder overzicht verwijzen we je naar:​​​​​​

Peter Hardy