Auteur:

Gepubliceerd op: 10-07-2024

De Vlaamse regering keurde op 5 juli de subsidie goed voor de projectoproep 'Ondersteuning van lokale besturen voor samenleven in diversiteit: Plan Samenleven 3'. De Vlaamse Regering financiert voor 16,83 miljoen euro projecten van 147 Vlaamse lokale besturen, vzw de Rand en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De subsidie loopt van 1 oktober 2024 tot 30 september 2025.

De VVSG vraag de Vlaamse regeringsonderhandelaars om van deze projectmiddelen een reguliere financieringstroom te maken voor alle gemeenten die met de uitdagingen van een diverse samenleving geconfronteerd worden. Sinds de integratie van de sectorale middelen in het gemeentefonds, zijn er geen extra structurele middelen meer geïnvesteerd in het lokale samenleven in diversiteit. Bovendien ontvingen voor de inkanteling slechts 57 van de 300 gemeenten financiële middelen voor een lokaal integratiebeleid.

In het VVSG-memorandum lees je al onze voorstellen voor een inclusieve samenleving

Wat is Plan samenleven?

De Vlaamse overheid wil met het Plan Samenleven lokale besturen helpen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Het plan richt zich op acties zoals het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid, het versterken van de Nederlandse taal, het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt, vrijetijd en het bestrijden van discriminatie. Diversiteit wordt hierbij breed bekeken.

Sabine Van Cauwenberge