Auteur:

Gepubliceerd op: 30-03-2022

De Vlaamse overheid publiceerde een kaart met alle PFAS-locaties waarrond voorzorgsmaatregelen gelden (zgn. no regret-maatregelen). Dit n.a.v. de publicatie van het tweede rapport van de PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken. 

In totaal zijn er een achthondertal sites afgebakend. De kaart toont zowel sites waar al onderzoeksresultaten zijn maar ook sites waar een onderzoek nog lopende is of gepland is.

In geel gekleurd staan de sites waar een onderzoek nog lopende is of gepland is en waar in afwachting van onderzoeksresultaten al maatregelen gelden. Van zodra er onderzoeksresultaten zijn, verandert het kleur van een site naar rood (maatregelen bevestigd) of groen (geen maatregelen nodig).

Bij de gele sites gaat het meestal om plaatsen waar de brandweer blusschuim gebruikte bij een oefening of bij een zware brand. PFAS-houdend blusschuim leidt meestal tot verontreiniging, vandaar dat er maatregelen al gelden vooraleer een onderzoek afgerond is. Bij sites waar het PFAS-risico van industriële oorsprong is, worden maatregelen meestal pas opgelegd o.b.v. onderzoeksresultaten.

De gemeenten hebben helaas niet de kans gekregen om de kaart op voorhand na te kijken. Daarom staan er sites op waar de gemeente nog niet van wist en zitten er misschien fouten in de kaart. Opmerkingen over de juistheid van de kaart mogen naar pfas@vlaanderen.be

We dringen er op aan dat dergelijke opmerkingen van de gemeenten zo snel mogelijk gecontroleerd worden en indien terecht de kaart zo snel mogelijk gecorrigeerd wordt. 

Wijzigen status naar ‘niet-PFAS verdacht’

Als een gemeente van oordeel is dat een locatie op de lijst/PFAS-kaart ten onrechte als ‘PFAS verdacht’ is aangeduid omdat er op de locatie geen PFAS verdachte stoffen werden gebruikt, dan kan de gemeente beslissen dat die locatie als ‘niet-PFAS verdacht’ moet beschouwd worden. Ze stuurt haar beslissing naar pfasinventarisatie@ovam.be. De OVAM zal op basis hiervan de statuswijziging aan de gemeente per mail bevestigen en het Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte brengen.

De statuswijziging heeft ook tot gevolg dat er op die locatie geen verkennend bodemonderzoek komt.

Als de OVAM van een erkend bodemsaneringsdeskundige de melding en motivatie ontvangt dat een locatie ‘niet-PFAS verdacht is’, zal de OVAM de status van die locatie wijzigen en dit aan de gemeente bevestigen en het Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte brengen.

Communiceren van de zgn. no regret-maatregelen

Gemeenten zijn ook verrast dat àlle door hen geïnventariseerde brandweersites nu op de kaart geel gemarkeerd zijn, wat betekent dat daar maatregelen nodig zijn in afwachting van onderzoeksresultaten.

Oorspronkelijk was de communicatielijn genuanceerder: niet bij eender welke brandweerkazerne waren maatregelen nodig, alleen als er 'structureel' (meermaals) blusschuim werd gebruikt. 

Modeldocumenten voor de communicatie van die zgn. no regret-maatregelen vindt u op onze website https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/maatregelen-pfas-modeldocumenten-lokale-besturen

Info voor VVSG-leden bij Steven Verbanck (milieu) of bij brandweer@vvsg.be

 

Steven Verbanck